نام محصول :
Resume Tumblr Theme
14,900
دسته بندی:
Tumblr
تگ ها:
bootstrap
jquery
minimalism
modern
original
portfolio
premium
professional
responsive
resume
retina
skills
slider
thumbnails
tumblr
ویژگی ها:
retinaReady بله
responsive بله
hasDocumentation بله