نام محصول :
Intro Logo
9,500
دسته بندی:
Logos & Idents
تگ ها:
corporate
elegant
introduction
logo
logo sound
modern
motivational
new
smooth
soft
stylish
web design
ویژگی ها:
vocalsInAudio No Vocals
sampleRate نه
isLooped نه
bitRate نه
audioLength نه
audioFilesIncluded MP3,WAV