نام محصول :
New Dream
5,000
دسته بندی:
Music Tracks
تگ ها:
acoustic guitar
background music
business
corporate
corporate folk
corporate indie background
corporate indie folk
corporate music
easy listening
electric guitar
energetic
folk
indie folk
inspiration
inspirational
inspiring
medical
motivation
motivational
music for video
music for youtube
mute guitar
optimistic
positive
positive energetic
positive music
real estate
soft
travel
uplifting
ویژگی ها:
vocalsInAudio Background Vocals
sampleRate نه
publisher نه
isLooped نه
composer نه
bpm نه
bitRate نه
audioLengthAdditional 165,60
audioLength نه
audioFilesIncluded WAV
audioContentIdRegistered نه
audioContentIdAdministeredBy نه
کاربر عزیز لطفا برای دریافت تصاویر شاتراستوک کد تصویر مورد نظرتان را در تلگرام برای ما ارسال کنید شماره تلگرام 09198080902 . از بردباری شما متشکریمhttps://t.me/Axhawebsite
+