قانون یک سوم

اصول ترکیب بندی در عکاسی
26 اکتبر 2019

اصول ترکیب بندی در عکاسی

درکنار بحث اصول کادر بندی در عکاسی مبحث مهم دیگری که باید به آن پرداخت اصول ترکیب بندی…

اصول کادربندی در عکاسی
22 اکتبر 2019

اصول کادربندی در عکاسی

اگر شما هم به عکاسی علاقه مند هستید باید بدانید که سبک های بسیار زیادی در عکاسی وجود…

دستیار ترجمه